Tip: Vertel iemand over uw plan om orde op zaken te gaan stellen.

De post komt elke dag….

Verschenen in het Witte Weekblad op 4 februari 2009

Praktisch iedere dag valt er post op onze deurmat. Bij de meeste mensen is dat al gauw een fiks stapeltje. Wat gebeurt er bij u thuis met de post? Verhuist de stapel ongezien naar eettafel of aanrecht en groeit hij daar aan? Of verwerkt u de post dagelijks en betaalt u alle rekeningen nog diezelfde dag?

De meesten onder u, waaronder ikzelf,  zullen tussen die twee uitersten inzitten. Het is belangrijk dat u, bij wijze van spreken nog op de deurmat, al het kaf van het koren scheidt. Ongevraagd reclamemateriaal en andere ongeadresseerde post die u niet wilt lezen, kunnen direct door naar de oud papierbak. Er is uitgerekend dat we in Nederland 34 kilo reclamedrukwerk per jaar ongevraagd op de deurmat krijgen.

U voorkomt een heleboel van deze post door een Nee/Ja sticker op uw brievenbus te plakken. Wilt u helemaal geen ongeadresseerde post ontvangen, gebruik dan een Nee/Nee sticker.  Bedenk wel dat u het krantje dat u nu leest dan ook niet meer onder ogen krijgt. De stickers zijn gratis af te halen op het gemeentehuis of te bestellen bij o.a. de Milieudefensie Servicelijn: 020 6262620.

Maak er een goede gewoonte van uw post dezelfde dag nog open te maken en te sorteren. Gooi de lege enveloppen direct bij het oud papier. Leg de post die actie vergt apart: rekeningen, papieren die ingevuld en doorgestuurd moeten worden, enzovoort. Breng dit stapeltje naar de plek waar u uw financiën afhandelt. Stop ze in een doorzichtig mapje met het label: doen. Zet dit mapje rechtop in een tijdschriftcassette genaamd: Post afhandelen.

De papieren die opgeborgen moeten worden, zoals bankafschriften, contracten e.d. kunt u het beste direct opbergen in de daartoe bestemde map of doos. Lukt dit niet diezelfde dag, stop de papieren dan zolang in een doorzichtige map met het label: opbergen. Zet dit mapje ook rechtop in de tijdschriftcassette. Maak 1 keer per week tijd om de twee mapjes in deze cassette af te handelen en op te bergen.

Dan blijft er nog een stapeltje over van stukken die u wilt lezen, zoals aanbiedingen,  polissen en tijdschriften. Zet deze rechtop in een tweede tijdschriftcassette getiteld: Lezen. Maak per week minstens 1 uur vrij om deze cassette door te nemen. Als u bij het lezen merkt dat u actie moet ondernemen, stop het betreffende stuk dan in het mapje doen in cassette 1.

Onderken het belang van een goed werkend systeem om de dagelijkse post te verwerken en maak er dus ook tijd voor vrij!

Heeft u erg veel achterstallige administratie?
Mijn naam is Babs van Hasselt. Ik ben Professional Organizer. U kunt met mij een afspraak maken voor een opruimsessie bij u thuis of op het werk. Kijk voor meer informatie op www.vanhasseltorganizing.nl , mail naar babs@vanhasseltorganizing.nl of bel 06 30774264.

Professionele hulp bij het opruimen. Hoe werkt het?
Een Professional Organizer helpt u bij het structureren en ordenen van uw huis of werkplek. Na een eerste telefonisch contact volgt er een (gratis en vrijblijvend)  intakegesprek op de plaats die u georganiseerd wilt hebben. Aan het einde van het gesprek worden er afspraken gemaakt over het plan van aanpak, de kosten en de geschatte duur van de opruimsessie. Op de afgesproken dag(en) gaat letterlijk alles wat zich in de te organiseren ruimte bevindt door uw handen. U beslist wat bewaard moet blijven en wat weg kan. Wat bewaard moet blijven wordt gesorteerd. Aan het eind van de sessie wordt de ruimte opnieuw ingericht.